SAFARİ ELASTİK DIŞ CEPHE

SAFARİ ELASTİK DIŞ CEPHE

ÜRÜN BİLGİLERİ

ÜRÜN KODU: 303
AMBALAJ TİPİ: 15 kg
RENKLERİ: Safari Boya dış cephe renk kartelası
BELGELER: Kalite Yönetim Sistem Belgesi/ISO 9001:2008
ÜRÜN TANIMI: Su bazlı, kauçuk esaslı, yarı mat görünümlü, dış cephe kaplaması
ÖZELLİKLERİ: UV Işınlarına dayanıklı, dış hava koşullarına uygun, yapışma özelliği yüksektir.
UYGULAMA ALANI: Beton, gaz beton, brüt beton ve ethernit yüzeylerde kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KİMYASAL YAPISI: Stiren akrilik kopolimer esaslı
KATI MADDE (AĞIRLIKÇA): % 55-65
YOĞUNLUK: 1,20-1,30
VİSKOZİTE (KU/25°C): 120-140
PARLAKLIK 60°(Gloss): 30-50
İNCELTİCİ: Su
UYGULAMA ARAÇLARI: Rulo
KURUMA ZAMANI: 20°C’de (%50 bağıl nemli ortamda) 3-5 saat
İNCELTME ORANI: % 1-2 (tavsiye edilmez, direkt uygulama yapılır)
SARFİYAT: 0,800-1,00 m²/kg
UYGULAMA ÖNCESİ HAZIRLIK: Zeminde bulunan her türlü gevşek, yağlı kabarmış, tozlu kireçli ve boyanın yapışmasını engelleyecek yüzeyler temizlemeli ve mutlaka astarlama yapılmalıdır.
ASTARLAMA: SafSilan astar tek kat olarak uygulanır.
UYGULAMA : Boya uygulanmadan önce kutusu içinde iyice karıştırılmalı ve belirtilen oranda doğru inceltilmelidir. Tek kat olarak uygulama yapılır.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

• Alt yüzey hazırlıkları gerektiği gibi yapılmalıdır.
• Kullanmadan önce boya ambalajı içinde iyi karıştırılmalıdır.
• Doğru miktarda inceltilmelidir.
•+5°C’nin altında +35°C’nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
• Katlar arasında bekleme sürelerine uyulmalıdır.
• Islak yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.

DEPOLAMA

Kapalı, korunmalı mekânlarda orijinal ambalajında direkt güneş ışığı ve donmaktan korunarak saklanmalıdır. (+5/+30°C’ de) depolama ömrü orijinal ambalajında 1 yıldır.

GÜVENLİK UYARILARI

• S 2 çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.
• S 7 ağzı sıkı kapalı kapta koruyunuz.
• S 26 göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz.

SAFARI ELASTIC COATING EXTERIOR PAINT

PRODUCT INFORMATION

PRODUCT CODE: 303
TYPE OF PACKING: 15 kg
COLORS: Safari Exterior paint color chart
DOCUMENTATION: Quality Management System Certification/ISO 9001:2008
PRODUCT DESCRIPTION: Water-based, rubber-based, semi-matt, siding
FEATURES: UV resistant, suitable outdoor weather conditions, adhesion properties is high.
FIELD OF APPLICATION: Concrete, aerated concrete, concrete and ethernit gross surfaces.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CHEMICAL COMPOSITION: Styrene acrylic copolymer based
SOLID CONTENT (BY WEIGHT): 55-65%
DENSITY: 1.20 to 1.30
VISCOSITY (KU/25°C): 120-140
BRIGHTNESS AT 60°(GLOSS): 30-50
THINNER: Water
APPLICATION TOOLS: Roll
DRYING: 20°C (50% relative humidity) 3-5 hour
THINNING: 1-2% (not recommended, direct application-to)
CONSUMPTION: 0.800 to 1.00 m²/kg
PREPARATION BEFORE APPLICATION: Any loose on the ground, oil ruffled, dusty or chalky, and to prevent the adhesion of paint always cleaning and priming surfaces should be performed.
PRIMER: Apply one coat primer SafSilan.
APPLICATION: Thoroughly stir and at the rate indicated in the box before applying paint thinned right.It is applied in a single layer.

MATTERS TO BE CONSIDERED IN PRACTICE

• Sub-surface preparations should be done properly.
• Before use, stir in the packaging of paint.
• Right amount thinned.
• +5°C to +35°C the standing under media shall not be applied.
• Waiting time between coats should be followed.
• Do not apply wet surfaces.

STORAGE

Off, protected venues should be kept in original container protected from direct sunlight and frost. (+5/+30°C) storage life 1 year in original packaging.

SAFETY WARNINGS

• S 2 keep out of reach of children.
• Q 7 protect container tightly closed mouth.
• S 26 contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.

AMBALAJ MİKTARI

safsilann