SAFARİ ENDÜSTRİYEL RAPİD ASTAR

SAFARİ ENDÜSTRİYEL RAPİD ASTAR

ÜRÜN BİLGİLERİ

ÜRÜN KODU: 803
AMBALAJ TİPİ: 20 kg
RENKLERİ: Beyaz
BELGELER: Kalite Yönetim Sistem Belgesi/ISO 9001:2008
ÜRÜN TANIMI: Solvent bazlı, mat görünümlü, çabuk kuruyan, pas önleyici, sanayi astar boyası
UYGULAMA ALANI: Metal yüzeylerde kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KİMYASAL YAPISI: Stiren modifiyeli-alkid reçine esaslı
KATI MADDE (AĞIRLIKÇA): % 65-75
YOĞUNLUK: 1,20-140
VİSKOZİTE (KU/25°C): 120-140
PARLAKLIK 60°(Gloss): 5-10
İNCELTİCİ: Selülozik tiner, endüstriyel tiner
UYGULAMA ARAÇLARI: Boya tabancası
KURUMA ZAMANI: 20 °C’ de (%50 bağıl nemli ortamda) dokunma kuruma süresi: 5-10 dakika, montaj kuruma süresi: 2 saat, sertleşme kuruma süresi: 24 saat
İNCELTME ORANI: % 5-10
SARFİYAT: 8-12 m²/kg
UYGULAMA ÖNCESİ HAZIRLIK: Zeminde bulunan her türlü gevşek, yağlı kabarmış, tozlu kireçli ve boyanın yapışmasını engelleyecek yüzeyler temizlemelidir.
ASTARLAMA: —
UYGULAMA : Boya uygulanmadan önce kutusu içinde iyice karıştırılmalı ve belirtilen oranda doğru inceltilmelidir. Tek kat olarak uygulama yapılır.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

• Alt yüzey hazırlıkları gerektiği gibi yapılmalıdır.
• Kullanmadan önce boya ambalajı içinde iyi karıştırılmalıdır.(compenant A ve compenant B)
• Alevden uzak tutulmalıdır.
•+5°C’nin altında +35°C’nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.

DEPOLAMA

Kapalı, korunmalı mekânlarda orijinal ambalajında direkt güneş işığı ve donmaktan korunarak saklanmalıdır. (+5/+30 °C’ de) depolama ömrü orijinal ambalajında 1 yıldır.

GÜVENLİK UYARILARI

• S 2 çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.
• S 7 ağzı sıkı kapalı kapta koruyunuz.
• S 26 göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz.

SAFARİ RAPID INDUSTRIAL PRIMER

PRODUCT INFORMATION

PRODUCT CODE: 803
TYPE OF PACKING: 20 kg
COLOUR: White
DOCUMENTATION: Quality Management System Certification/ISO 9001:2008
PRODUCT DESCRIPTION: Solvent-based, silk gloss, quick-dry, rust preventive, industrial paint and primer
APPLICATION FIELD: Metal surfaces.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CHEMICAL COMPOSITION: Styrene-modified alkyd resin
SOLID CONTENT (BY WEIGHT): 65-75%
DENSITY: 1.20 to 140
VISCOSITY (KU/25°C): 120-140
GLOSS 60°(GLOSS): 5-10
THINNER: Thinner cellulose, industrial thinner
APPLICATION MEANS: Spray Gun
DRYING: 20°C (50% relative humidity) touch dry time: 5-10 minutes, mounting drying time: 2 hours,hardening drying time: 24 hours
THINNING: 5-10%
COVERAGE: 8-12 m²/kg
PREPARATION BEFORE APPLICATION : Any loose on the ground, oil ruffled, dusty or chalky, and to prevent the adhesion of paint surfaces should be clear.
PRIMER: —
APPLICATION: Thoroughly stir and at the rate indicated in the box before applying paint thinned right. It is applied in a single layer.

MATTERS TO BE CONSIDERED IN PRACTICE

• Sub-surface preparations should be done properly.
• Before use, stir in the packaging of paint.
• Keep away from fire.
• +5°C to +35°C. The standing under media shall not be applied.

STORAGE

Off, protected venues should be kept in original container protected from direct sunlight and frost. (+5/+30 C) Storage life 1 year in original packaging.

SAFETY WARNINGS

• S 2 keep out of reach of children.
• Q 7 protect container tightly closed mouth.
• S 26 contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.

AMBALAJ MİKTARI

safari6