SAFARİ EPOKSİ ASTAR

SAFARİ EPOKSİ ASTAR

ÜRÜN BİLGİLERİ

ÜRÜN KODU: 902
AMBALAJ TİPİ: 20 kg (17,5 kg boya+2,5 kg sertleştirici)
RENKLERİ: Beyaz, gri, kırmızı, şeffaf
BELGELER: Kalite Yönetim Sistem Belgesi/ISO 9001:2008
ÜRÜN TANIMI: Solvent bazlı, çift kompenantlı, epoksi astar boya
UYGULAMA ALANI: Beton zemin yüzeylerde kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KİMYASAL YAPISI: Epiclor hidri-bis fenol a reçine esaslı
KATI MADDE (AĞIRLIKÇA): % 80-85
YOĞUNLUK: 1,20-1,25
VİSKOZİTE (KU/25°C): 95-120
PARLAKLIK 60°(Gloss): 10-15
İNCELTİCİ: Selülozik tiner, epoksi tiner
UYGULAMA ARAÇLARI: Fırça, rulo
KURUMA ZAMANI: 20°C’ de (%50 bağıl nemli ortamda) 12 saatte sertleşir.
İNCELTME ORANI: % 2-5 (gerekli olduğunda)
SARFİYAT: 100-150 gr/m² (tek kat)
UYGULAMA ÖNCESİ HAZIRLIK: Zeminde bulunan her türlü gevşek, yağlı kabarmış, tozlu kireçli ve boyanın yapışmasını engelleyecek yüzeyler temizlemelidir.
ASTARLAMA: —
UYGULAMA : Boya uygulanmadan önce kutusu içinde iyice karıştırılmalı ve belirtilen oranda doğru inceltilmelidir. Uygulama katları arasında 12 saat beklenmelidir.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

• Alt yüzey hazırlıkları gerektiği gibi yapılmalıdır.
• Kullanmadan önce boya ambalajı içinde iyi karıştırılmalıdır.(compenant A ve compenant B)
• Maksimum 2 saat içerisinde compenantlı boya tüketilmelidir.
• Doğru miktarda inceltilmelidir.
•+5°C’nin altında +35°C’nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
• Katlar arasında bekleme sürelerine uyulmalıdır.

DEPOLAMA

Kapalı, korunmalı mekânlarda orijinal ambalajında direkt güneş işığı ve donmaktan korunarak saklanmalıdır. (+5/+30 °C’ de) depolama ömrü orijinal ambalajında 1 yıldır.

GÜVENLİK UYARILARI

• S 2 çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.
• S 7 ağzı sıkı kapalı kapta koruyunuz.
• S 26 göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz.

SAFARİ EPOXY PRIMER

PRODUCT INFORMATION

PRODUCT CODE: 902
TYPE OF PACKING: 20 kg (17.5 kg +2.5 kg of paint hardener)
COLORS: White, grey, red, transparent
DOCUMENTATION: Quality Management System Certification/ISO 9001:2008
PRODUCT DESCRIPTION: Solvent-based, dual-component, epoxy primer paint
FIELD OF APPLICATION: Concrete floor surfaces.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CHEMICAL COMPOSITION: Epiclor hydrated-Bis phenol A resins
SOLID CONTENT (BY WEIGHT): 80-85%
DENSITY: 1.20 to 1.25
VISCOSITY (KU/25°C): 95-120
BRIGHTNESS AT 60°(GLOSS): 10-15
THINNER: Cellulose thinner, epoxy thinner
APPLICATION MEANS: Brush, roller
DRYING: 20°C (50% relative humidity) 12 hour hardens.
THINNING: 2-5% (when necessary)
COVERAGE: 100-150 g/m² (single layer)
PREPARATION BEFORE APPLICATION : Any loose on the ground, oil ruffled, dusty or chalky, and to prevent the adhesion of paint surfaces should be clear.
PRIMING: —
APPLICATION: Thoroughly stir and at the rate indicated in the box before applying paint thinned right. 12 hour period in between layers of the application.

MATTERS TO BE CONSIDERED IN PRACTICE

• Sub-surface preparations should be done properly.
• Before use, stir in the packaging of paint. (compenant compenant A and B)
• Maximum compenantlı paint consumed within 2 hours.
• Right amount thinned.
• +5°C to +35°C. The standing under media shall not be applied.
• Waiting time between coats should be followed.

STORAGE

Off, protected venues should be kept in original container protected from direct sunlight and frost. (+5/+30°C) Storage life 1 year in original packaging.

SAFETY WARNINGS

• S 2 keep out of reach of children.
• Q 7 protect container tightly closed mouth.
• S 26 contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.

AMBALAJ MİKTARI

epoksi