SAFARİ HAMMERTON BOYA

SAFARİ HAMMERTON BOYA

ÜRÜN BİLGİLERİ

ÜRÜN KODU: 904
AMBALAJ TİPİ: 14 kg
RENKLERİ: Renk kartelası renkleri
BELGELER: Kalite Yönetim Sistem Belgesi/ISO 9001:2008
ÜRÜN TANIMI: Solvent bazlı, yarı mat, desenli görünümlü, çok çabuk kuruyan, silinebilir sonkat boya
UYGULAMA ALANI: Metal yüzeylerde kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KİMYASAL YAPISI: Alkid reçine esaslı
KATI MADDE (AĞIRLIKÇA): % 65-70
YOĞUNLUK: 0,85-0,95
VİSKOZİTE (KU/25°C): 20-30
PARLAKLIK 60°(Gloss): 30-50
İNCELTİCİ: —
UYGULAMA ARAÇLARI: Fırça, rulo, boya tabancası
KURUMA ZAMANI: 20°C’ de (%50 bağıl nemli ortamda) 10-15 dakika
İNCELTME ORANI: —
SARFİYAT: 150-200 gr/m²
UYGULAMA ÖNCESİ HAZIRLIK: Zeminde bulunan her türlü gevşek, yağlı kabarmış, tozlu kireçli ve boyanın yapışmasını engelleyecek yüzeyler temizlemelidir.
ASTARLAMA: —
UYGULAMA : Boya uygulanmadan önce kutusu içinde iyice karıştırılmalı ve belirtilen oranda doğru inceltilmelidir. Tek kat olarak uygulama yapılır.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

• Alt yüzey hazırlıkları gerektiği gibi yapılmalıdır.
• Kullanmadan önce boya ambalajı içinde iyi karıştırılmalıdır.(compenant A ve compenant B)
• Alevden uzak tutulmalıdır.
•+5°C’nin altında +35°C’nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.

DEPOLAMA

Kapalı, korunmalı mekânlarda orijinal ambalajında direkt güneş işığı ve donmaktan korunarak saklanmalıdır. (+5/+30 °C’ de) depolama ömrü orijinal ambalajında 1 yıldır.

GÜVENLİK UYARILARI

• S 2 çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.
• S 7 ağzı sıkı kapalı kapta koruyunuz.
• S 26 göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz.

SAFARİ HAMMERTON PAINT

PRODUCT INFORMATION

PRODUCT CODE: 904
TYPE OF PACKING: 14 kg
COLORS: Color chart colors
DOCUMENTATION: Quality Management System Certification/ISO 9001:2008
PRODUCT DESCRIPTION: Solvent-based, semi-matte, textured looking, very fast drying topcoat paint erasable
APPLICATION FIELD: Metal surfaces.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CHEMICAL COMPOSITION: Alkyd resin
SOLID CONTENT (BY WEIGHT): 65-70%
DENSITY: 0.85 to 0.95
VISCOSITY (KU/25°C): 20-30
BRIGHTNESS AT 60°(GLOSS): 30-50
THINNER: —
APPLICATION MEANS: Brush, roller, spray gun
DRYING : 20°C (relative humidity 50%) 10-15 minutes
THINNING: —
COVERAGE: 150-200 g/m²
PREPARATION BEFORE APPLICATION : Any loose on the ground, oil ruffled, dusty or chalky, and to prevent the adhesion of paint surfaces should be clear.
PRIMING: —
APPLICATION: Thoroughly stir and at the rate indicated in the box before applying paint thinned right. It is applied in a single layer.

MATTERS TO BE CONSIDERED IN PRACTICE

• Sub-surface preparations should be done properly.
• Before use, stir in the packaging of paint.
• Keep away from fire.
• +5°C to +35°C. The standing under media shall not be applied.

STORAGE

Off, protected venues should be kept in original container protected from direct sunlight and frost. (+5/+30 C) Storage life 1 year in original packaging.

SAFETY WARNINGS

• S 2 keep out of reach of children.
• Q 7 protect container tightly closed mouth.
• S 26 contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.

AMBALAJ MİKTARI

safari6