SAFARİ SAFAKRİL ASTAR

SAFARİ SAFAKRİL ASTAR

ÜRÜN BİLGİLERİ

ÜRÜN KODU: 506
AMBALAJ TİPİ: 15 lt
RENKLERİ: Beyaz
BELGELER: Kalite Yönetim Sistem Belgesi/ISO 9001:2008
ÜRÜN TANIMI: Su bazlı, akrilik esaslı, dolgulu, boya sarfiyatını azaltıcı, nem geçirmez, dış cephe astarı
UYGULAMA ALANI: Eski boyalı yüzeyler ve ham sıvalı yüzeylerde kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KİMYASAL YAPISI: Stiren akrilik kopolimer esaslı
KATI MADDE (AĞIRLIKÇA): % 60-70
YOĞUNLUK: 1,30-1,40
VİSKOZİTE (KU/25°C): 120-140
PARLAKLIK 60°(Gloss): 5-10
İNCELTİCİ: Su
UYGULAMA ARAÇLARI: Fırça, rulo
KURUMA ZAMANI: 20 °C’de (%50 bağıl nemli ortamda) 6-8 saat
İNCELTME ORANI: % 10-15
SARFİYAT: 10-12 m²/lt
UYGULAMA ÖNCESİ HAZIRLIK: Zeminde bulunan her türlü gevşek, yağlı kabarmış, tozlu kireçli ve boyanın yapışmasını engelleyecek yüzeyler temizlemeli ve mutlaka astarlama yapılmalıdır.
ASTARLAMA: —
UYGULAMA : Boya uygulanmadan önce kutusu içinde iyice karıştırılmalı ve belirtilen oranda doğru inceltilmelidir. Tek kat olarak uygulama yapılır.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

• Alt yüzey hazırlıkları gerektiği gibi yapılmalıdır.
• Kullanmadan önce boya ambalajı içinde iyi karıştırılmalıdır.
• Doğru miktarda inceltilmelidir.
•+5°C’nin altında +35°C’nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
• Katlar arasında bekleme sürelerine uyulmalıdır.

DEPOLAMA

Kapalı, korunmalı mekânlarda orijinal ambalajında direkt güneş ışığı ve donmaktan korunarak saklanmalıdır. (+5/+30°C’de) depolama ömrü orijinal ambalajında 1 yıldır.

GÜVENLİK UYARILARI

• S 2 çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.
• S 7 ağzı sıkı kapalı kapta koruyunuz.
• S 26 göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz.

SAFAKRİL EXTERIOR PRIMER

PRODUCT INFORMATION

PRODUCT CODE: 506
TYPE OF PACKING: 15 lt
COLORS: White
DOCUMENTATION: Quality Management System Certification/ISO 9001:2008
PRODUCT DESCRIPTION: Water-based, acrylic, filled, hilarity reduction, moisture resistant, exterior primer
FIELD OF APPLICATION: Old painted surfaces and raw plastered surfaces.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CHEMICAL COMPOSITION: Styrene acrylic copolymer based
SOLID CONTENT (BY WEIGHT): 60-70%
DENSITY: 1.30 to 1.40
VISCOSITY (KU/25°C): 120-140
BRIGHTNESS AT 60°(GLOSS): 5-10
THINNER: Water
APPLICATION MEANS: Brush, roller
DRYING: 20°C (50% relative humidity) 6-8 hour
THINNING: 10-15%
COVERAGE : 10-12 m²/lt
PREPARATION BEFORE APPLICATION: Any loose on the ground, oil ruffled, dusty or chalky, and to prevent the adhesion of paint always cleaning and priming surfaces should be performed.
PRIMING: —
APPLICATION: Thoroughly stir and at the rate indicated in the box before applying paint thinned right. It is applied in a single layer.

MATTERS TO BE CONSIDERED IN PRACTICE

• Sub-surface preparations should be done properly.
• Before use, stir in the packaging of paint.
• Right Amount thinned.
• +5°C to +35°C the standing under media shall not be applied.
• Waiting time between coats should be followed.

STORAGE

Off, protected venues should be kept in original container protected from direct sunlight and frost. (+5/+30°C) storage life 1 year in original packaging.

SAFETY WARNINGS

• S 2 keep out of reach of children.
• Q 7 protect container tightly closed mouth.
• S 26 contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.

AMBALAJ MİKTARI

safari5