SAFARİ SAFAKRİL

SAFARİ SAFAKRİL

78787

ÜRÜN BİLGİLERİ

ÜRÜN KODU: 302
AMBALAJ TİPİ: 2.5 lt, 15 lt
RENKLERİ: Safari dış cephe renk kartelası
BELGELER: Kalite Yönetim Sistem Belgesi/ISO 9001:2008, Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi/TSE 5808
ÜRÜN TANIMI: Su bazlı, mat görünümlü, örtücü, dış hava koşullarına uygun, UV ışınlarına dayanıklı dış cephe boyası
UYGULAMA ALANI: Beton, gaz beton, ethernit, briket, sıva yüzeylerinde kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KİMYASAL YAPISI: Stiren akrilik kopolimer esaslı
KATI MADDE (AĞIRLIKÇA): % 55-65
YOĞUNLUK: 1,30-1,40
VİSKOZİTE (KU/25°C): 120-140
PARLAKLIK 60°(Gloss): 5-10
İNCELTİCİ: Su
UYGULAMA ARAÇLARI: Fırça, rulo, boya tabancası
KURUMA ZAMANI: 20°C’ de (%50 bağıl nemli ortamda) 1-3 saatte, tam kuruma 24 saat
İNCELTME ORANI: % 10-15
SARFİYAT: 8-10 m²/lt (Tek Kat)
UYGULAMA ÖNCESİ HAZIRLIK: Zeminde bulunan her türlü gevşek, yağlı kabarmış, tozlu kireçli ve boyanın yapışmasını engelleyecek yüzeyler temizlemeli ve mutlaka astarlama yapılmalıdır.
ASTARLAMA: SafSilan astar tek kat olarak uygulanır.
UYGULAMA : Boya uygulanmadan önce kutusu içinde iyice karıştırılmalı ve belirtilen oranda doğru inceltilmelidir. Uygulama katları arasında 24 saat beklenmeli, 2 kat olarak uygulanmalıdır.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

• Alt yüzey hazırlıkları gerektiği gibi yapılmalıdır.
• Kullanmadan önce boya ambalajı içinde iyi karıştırılmalıdır.
• Doğru miktarda inceltilmelidir.
• +5°C’nin altında +35°C’nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
• Katlar arasında bekleme sürelerine uyulmalıdır.
• Islak yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.

DEPOLAMA

Kapalı, korunmalı mekânlarda orijinal ambalajında direkt güneş ışığı ve donmaktan korunarak saklanmalıdır. (+5/+30 °C’ de) depolama ömrü orijinal ambalajında 1 yıldır.

GÜVENLİK UYARILARI

• S 2 çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.
• S 7 ağzı sıkı kapalı kapta koruyunuz.
• S 26 göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz.

SAFAKRİL EXTERIOR PAINT

78787

PRODUCT INFORMATION

PRODUCT CODE: 302
TYPE OF PACKING: 2.5 lt, 15 lt
COLOR: Safari exterior paint color chart
DOCUMENTATION: Quality Management System Certification/ISO 9001:2008, Certificate of Conformity to Turkish Standards/TSE 7847
PRODUCT DESCRIPTION: Water-based, matt, shutter, exterior fit the weather, UV resistant exterior paint
FIELD OF APPLICATION: Concrete, aerated concrete, ethernit, block, plaster surfaces use.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CHEMICAL COMPOSITION: Styrene acrylic copolymer based
SOLID CONTENT (BY WEIGHT): 55-65%
DENSITY: 1.30 to 1.40
VISCOSITY (KU/25°C): 120-140
BRIGHTNESS AT 60°(GLOSS): 5-10
THINNER: Water
APPLICATION MEANS: Brush, roller, spray gun
DRYING: 20°C (relative humidity 50%) 1-3 hours, full authority 24 hour
THINNING: 10-15%
COVERAGE : 8-10 m/l (single layer)
PREPARATION BEFORE APPLICATION: Any loose on the ground, oil ruffled, dusty or chalky, and to prevent the adhesion of paint always cleaning and priming surfaces should be performed.
PRIMER: Apply one coat primer SafSilan.
APPLICATION: Thoroughly stir and at the rate indicated in the box before applying paint thinned right. Expect 24 hours between coats of application, applied to the second floor.

MATTERS TO BE CONSIDERED IN PRACTICE

• Sub-surface preparations should be done properly.
• Before use, stir in the packaging of paint.
• Right Amount thinned.
• +5°C to +35°C the standing under media shall not be applied.
• Waiting time between coats should be followed.
• Do not apply wet surfaces.

STORAGE

Off, protected venues should be kept in original container protected from direct sunlight and frost. (+5/+30°C) storage life 1 year in original packaging.

SAFETY WARNINGS

• S 2 keep out of reach of children.
• Q 7 protect container tightly closed mouth.
• S 26 contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.

AMBALAJ MİKTARI

safsilann