SAFARİ SAFİPEK ASTAR

SAFARİ SAFİPEK ASTAR

ÜRÜN BİLGİLERİ

ÜRÜN KODU: 502
AMBALAJ TİPİ: 2.5 lt,15 lt
RENKLERİ: Şeffaf
BELGELER: Kalite Yönetim Sistem Belgesi/ISO 9001:2008
ÜRÜN TANIMI: Su bazlı, yarı mat, boya sarfiyatını azaltıcı, saten boya astarı
UYGULAMA ALANI: Saten alçılı, gaz beton, brüt beton, alçı, alçıpan yüzeylerde kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KİMYASAL YAPISI: Vinil akrilik kopolimer esaslı
KATI MADDE (AĞIRLIKÇA): %10-15
YOĞUNLUK: 1,01-1,05
VİSKOZİTE (KU/25°C): 10-20
PARLAKLIK 60°(Gloss): —
İNCELTİCİ: —
UYGULAMA ARAÇLARI: Fırça, rulo
KURUMA ZAMANI: 20°C’ de (%50 bağıl nemli ortamda) 1 saat
İNCELTME ORANI: —
SARFİYAT: 10-20 m²/lt (yüzey emiciliğine bağlı olarak)
UYGULAMA ÖNCESİ HAZIRLIK: Zeminde bulunan her türlü gevşek, yağlı kabarmış, tozlu kireçli ve boyanın yapışmasını engelleyecek yüzeyler temizlemelidir.
ASTARLAMA: —
UYGULAMA : İnceltilmeden tek kat olarak uygulanır.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

• Alt yüzey hazırlıkları gerektiği gibi yapılmalıdır.
• Kullanmadan önce boya ambalajı içinde iyi karıştırılmalıdır.
• Doğru miktarda inceltilmelidir.
•+5°C’nin altında +35°C’nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
• Katlar arasında bekleme sürelerine uyulmalıdır.

DEPOLAMA

Kapalı, korunmalı mekânlarda orijinal ambalajında direkt güneş ışığı ve donmaktan korunarak saklanmalıdır. (+5/+30°C’de) depolama ömrü orijinal ambalajında 1 yıldır.

GÜVENLİK UYARILARI

• S 2 çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.
• S 7 ağzı sıkı kapalı kapta koruyunuz.
• S 26 göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz.

SAFİPEK INTERIOR PRIMER

PRODUCT INFORMATION

PRODUCT CODE: 502
TYPE OF PACKING: 2.5 lt, 15 lt
COLORS: Transparent
DOCUMENTATION: Quality Management System Certification/ISO 9001:2008
PRODUCT DESCRIPTION: Water-based, semi-matte, hilarity reduction, satin Paint primer
FIELD OF APPLICATION: Satin gypsum, aerated concrete, concrete, plaster, drywall surfaces.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CHEMICAL COMPOSITION: Vinyl acrylic copolymer based
SOLID CONTENT (BY WEIGHT): 10-15%
DENSITY: 1.01 to 1.05
VISCOSITY (KU/25°C): 10-20
BRIGHTNESS AT 60°(GLOSS): —
THINNER: —
APPLICATION MEANS: Brush, roller
DRYING: 20°C (50% relative humidity) 1 hour
THINNING: —
COVERAGE : 10-20 m²/liter (dependent on substrate absorbency)
PREPARATION BEFORE APPLICATION: Any loose on the ground, oil ruffled, dusty or chalky, and to prevent the adhesion of paint Surfaces should be clear.
PRIMING: —
APPLICATION: Apply undiluted as a single layer.

MATTERS TO BE CONSIDERED IN PRACTICE

• Sub-surface preparations should be done properly.
• Before use, stir in the packaging of paint.
• Right amount thinned.
• +5°C to +35°C the standing under media shall not be applied.
• Waiting time between coats should be followed.

STORAGE

Off, protected venues should be kept in original container protected from direct sunlight and frost. (+5/+30°C) storage life 1 year in original packaging.

SAFETY WARNINGS

• S 2 keep out of reach of children.
• Q 7 protect container tightly closed mouth.
• S 26 contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.

AMBALAJ MİKTARI

safari5