SAFARİ SAFİPEK

SAFARİ SAFİPEK

safipek1

ÜRÜN BİLGİLERİ

ÜRÜN KODU: 103
AMBALAJ TİPİ: 2.5 lt, 7.5 lt, 15 lt
RENKLERİ: Safari Boya iç cephe renk kartelası
BELGELER: Kalite Yönetim Sistem Belgesi/ISO 9001:2008, Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi/TSE 5808
ÜRÜN TANIMI: Su bazlı, silikonlu, yarı mat, örtücü, silinebilir, kir tutmayan iç cephe boyası
UYGULAMA ALANI: Brüt beton, alçıpan, sıva, gaz beton yüzeylerinde kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KİMYASAL YAPISI: Stiren akrilik kopolimer esaslı
KATI MADDE (AĞIRLIKÇA): %45-55
YOĞUNLUK: 1,30-1,40
VİSKOZİTE (KU/25°C): 120-130
PARLAKLIK 60°(Gloss): 30-50
İNCELTİCİ: Su
UYGULAMA ARAÇLARI: Fırça, rulo, boya tabancası
KURUMA ZAMANI: 20°C’ de (%50 bağıl nemli ortamda) dokunma kuruma süresi: 10-15 dakika, toz tutmama kuruma süresi: 30 dakika, sertleşme kuruma süresi: 14 saat
İNCELTME ORANI: %10-15
SARFİYAT: 15-20 m²/lt (tek kat)
UYGULAMA ÖNCESİ HAZIRLIK: Zeminde bulunan her türlü gevşek, yağlı kabarmış, tozlu kireçli ve boyanın yapışmasını engelleyecek yüzeyler temizlemeli ve mutlaka astarlama yapılmalıdır.
ASTARLAMA: Safizolan veya Safİpek astar tek kat olarak uygulanır.
UYGULAMA : Boya uygulanmadan önce kutusu içinde iyice karıştırılmalı ve belirtilen oranda doğru inceltilmelidir. Uygulama katları arasında 4 Saat beklenmeli, 2 kat olarak uygulanmalıdır.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

• Alt yüzey hazırlıkları gerektiği gibi yapılmalıdır.
• Kullanmadan önce boya ambalajı içinde iyi karıştırılmalıdır.
• Doğru miktarda inceltilmelidir.
• +5°C’nin altında +35°C’nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır. Katlar arasında bekleme sürelerine uyulmalıdır.

DEPOLAMA

Kapalı, korunmalı mekânlarda orijinal ambalajında direkt güneş ışığı ve donmaktan korunarak saklanmalıdır. (+5/+30°C’ de) depolama ömrü orijinal ambalajında 1 yıldır.

GÜVENLİK UYARILARI

• S 2 çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.
• S 7 ağzı sıkı kapalı kapta koruyunuz.
• S 26 göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz.

SAFİPEK INTERIOR PAINT

safipek1

PRODUCT INFORMATION

PRODUCT CODE: 103
TYPE OF PACKING: 2.5 lt, 7.5 lt, 15 lt
COLORS: Safari Interior paint colour chart
DOCUMENTATION: Quality Management System Certification/ISO 9001:2008, Certificate of Conformity to Turkish Standards/TSE 5808
PRODUCT DESCRIPTION: Water based, silicone based, semi-matte, opaque, erasable, dirt-repellent interior wall paint
FIELD OF APPLICATION: Gross concrete, drywall, plaster, concrete surfaces to use gas.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CHEMICAL COMPOSITION: Styrene acrylic copolymer based
SOLID CONTENT (BY WEIGHT): 45-55%
DENSITY : 1.30 to 1.40
VISCOSITY (KU/25°C): 120-130
BRIGHTNESS AT 60° (GLOSS): 30-50
THINNER: Water
APPLICATION MEANS: Brush, roller, spray gun
DRYING: 20°C (50% relative humidity) touch dry time: 10-15 minutes, dust drying time: 30 minutes, cure drying time: 14 hours
THINNING: 10-15%
COVERAGE : 15-20 m² / l (Single Layer)
PREPARATION BEFORE APPLICATION: Any loose on the ground, oil ruffled, dusty or chalky, and to prevent the adhesion of paint always Cleaning and Priming Surfaces should be performed.
PRIMER: Apply one coat primer Safizolan or Safİpek.
APPLICATION: Thoroughly stir and at the rate indicated in the box before applying paint thinned right. Expect application 4 hours between coats, two coats should be applied.

MATTERS TO BE CONSIDERED IN PRACTICE

• Sub-surface preparations should be done properly.
• Before use, stir in the packaging of paint.
• Right amount thinned.
• +5°C to +35°C. the standing under media shall not be applied.
• Waiting time between coats should be followed.

STORAGE

Off, protected venues should be kept in original container protected from direct sunlight and frost. (+5/+30°C) Storage life 1 year in original packaging.

SAFETY WARNINGS

• S 2 Keep out of reach of children.
• Q 7 Protect Container tightly closed mouth.
• S 26 contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.

AMBALAJ MİKTARI

safplast