SAFARİ SAFİZOLAN ASTAR

SAFARİ SAFİZOLAN ASTAR

ÜRÜN BİLGİLERİ

ÜRÜN KODU: 503
AMBALAJ TİPİ: 0.75 lt,2.5 lt,7.5 lt,15 lt
RENKLERİ: Şeffaf
BELGELER: Kalite Yönetim Sistem Belgesi/ISO 9001:2008
ÜRÜN TANIMI: Su bazlı, boya sarfiyatını azaltmak için kullanılan iç ve dış cephe boya astarı
UYGULAMA ALANI: Beton yüzeylerde kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KİMYASAL YAPISI: Vinil akrilik kopolimer esaslı
KATI MADDE (AĞIRLIKÇA): %40-45
YOĞUNLUK: 1,05-1,10
VİSKOZİTE (KU/25°C): 20-25
PARLAKLIK 60°(Gloss): —
İNCELTİCİ: Su
UYGULAMA ARAÇLARI: Fırça, rulo
KURUMA ZAMANI: 20°C’ de (%50 bağıl nemli ortamda) 1 saat
İNCELTME ORANI: Dış cephe uygulamalarında: 1 lt:5 lt, iç cephe uygulamalarında: 1 lt:7 lt, izolasyon olarak:1 lt:1-2 lt
SARFİYAT: 60-100 m²/lt (1/7 Oranında İnceltildiğinde)
UYGULAMA ÖNCESİ HAZIRLIK: Zeminde bulunan her türlü gevşek, yağlı kabarmış, tozlu kireçli ve boyanın yapışmasını engelleyecek yüzeyler temizlenmelidir.
ASTARLAMA: —
UYGULAMA : Boya uygulanmadan önce kutusu içinde iyice karıştırılmalı ve belirtilen oranda doğru inceltilmelidir.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

• Alt yüzey hazırlıkları gerektiği gibi yapılmalıdır.
• Kullanmadan önce boya ambalajı içinde iyi karıştırılmalıdır.
• Doğru miktarda inceltilmelidir.
•+5°C’nin altında +35°C’nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
• Katlar arasında bekleme sürelerine uyulmalıdır.

DEPOLAMA

Kapalı, korunmalı mekânlarda orijinal ambalajında direkt güneş ışığı ve donmaktan korunarak saklanmalıdır. (+5/+30°C’de) depolama ömrü orijinal ambalajında 1 yıldır.

GÜVENLİK UYARILARI

• S 2 çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.
• S 7 ağzı sıkı kapalı kapta koruyunuz.
• S 26 göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz.

SAFİZOLAN INTERIOR OR EXTERIOR PRIMER

PRODUCT INFORMATION

PRODUCT CODE: 503
TYPE OF PACKING: 0.75 lt, 2.5 lt, 7.5 lt, 15 lt
COLORS: Transparent
DOCUMENTATION: Quality Management System Certification/ISO 9001:2008
PRODUCT DESCRIPTION: Water-based, paint interior and exterior paint primer to decrease consumption
FIELD OF APPLICATION: Concrete surfaces.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CHEMICAL COMPOSITION: Vinyl acrylic copolymer based
SOLID (BY WEIGHT): 40-45%
DENSITY: 1.05 to 1.10
VISCOSITY (KU/25°C): 20-25
BRIGHTNESS AT 60°(GLOSS): —
THINNER: Water
APPLICATION MEANS: Brush, roller
DRYING: 20°C (50% relative humidity) 1 hour
THINNING: Exterior applications: 1 l: 5 l, interior wall applications: 1 l: 7 liters, insulation are: 1 lt lt :1-2
COVERAGE : 60-100 m²/l (1/7 ratio thinned)
PREPARATION BEFORE APPLICATION: Any loose on the ground, oil ruffled, dusty or chalky, and to prevent the adhesion of paint Surfaces should be cleaned.
PRIMING: —
APPLICATION: Thoroughly stir and at the rate indicated in the box before applying paint thinned right.

MATTERS TO BE CONSIDERED IN PRACTICE

• Sub-surface preparations should be done properly.
• Before use, stir in the packaging of paint.
• Right amount thinned.
• +5°C to +35°C the standing under media shall not be applied.
• Waiting time between coats should be followed.

STORAGE

Off, protected venues should be kept in original container protected from direct sunlight and frost. (+5/+30°C) Storage life 1 year in original packaging.

SAFETY WARNINGS

• S 2 keep out of reach of children.
• Q 7 protect container tightly closed mouth.
• S 26 contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.

AMBALAJ MİKTARI

safari5