SAFARİ SAFPLAST

SAFARİ SAFPLAST

safplast1

ÜRÜN BİLGİLERİ

ÜRÜN KODU: 101
AMBALAJ TİPİ: 0.75 lt, 2.5 lt, 7.5 lt, 15 lt
RENKLERİ: Safari Boya iç cephe renk kartelası
BELGELER: Kalite Yönetim Sistem Belgesi/ISO 9001:2008, Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi/TSE 5808
ÜRÜN TANIMI: Su bazlı, mat, örtücü, kir tutmayan, silinebilir
UYGULAMA ALANI: Sıva, beton, ethernit, brüt beton, gaz beton yüzeylerinde kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KİMYASAL YAPISI: Vinil Akrilik Kopolimer Esaslı
KATI MADDE (AĞIRLIKÇA): % 55-65
YOĞUNLUK: 1,40-1,60
VİSKOZİTE (KU/25 C): 120-140
PARLAKLIK 60 (Gloss): 5-10
İNCELTİCİ: Su
UYGULAMA ARAÇLARI: Fırça, rulo, boya tabancası
KURUMA ZAMANI: 20°C’de (%50 bağıl nemli ortamda)
1-3 Saat
İNCELTME ORANI: % 20-25
SARFİYAT: 13-15 m²/lt (tek kat)
UYGULAMA ÖNCESİ HAZIRLIK: Zeminde bulunan her türlü gevşek, yağlı kabarmış, tozlu kireçli ve boyanın yapışmasını engelleyecek yüzeyler temizlemeli ve mutlaka astarlama yapılmalıdır.
ASTARLAMA: Safizolan veya Safİpek astar tek kat olarak uygulanır.
UYGULAMA : Boya uygulanmadan önce kutusu içinde iyice karıştırılmalı ve belirtilen oranda doğru inceltilmelidir. Uygulama katları arasında en az 3 saat beklenmeli, 2 kat olarak uygulanmalıdır.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

• Alt yüzey hazırlıkları gerektiği gibi yapılmalıdır.
• Kullanmadan önce boya ambalajı içinde iyi karıştırılmalıdır.
• Doğru miktarda inceltilmelidir.
• +5°C’nin altında +35°C’nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
• Katlar arasında bekleme sürelerine uyulmalıdır.

DEPOLAMA

Kapalı, korunmalı mekânlarda orijinal ambalajında direkt güneş ışığı ve donmaktan korunarak saklanmalıdır. (+5/+30°C’de) depolama ömrü orijinal ambalajında 1 yıldır.

GÜVENLİK UYARILARI

• S 2 çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.
• S 7 ağzı sıkı kapalı kapta koruyunuz.
• S 26 göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz.

SAFPLAST INTERIOR PAINT

safplast1

PRODUCT INFORMATION

PRODUCT CODE: 101
TYPE OF PACKING: 0.75 lt, 2.5 lt, 7.5 lt, 15 lt
COLORS: Safari Interior paint colour chart
DOCUMENTATION: Quality Management System Certification/ISO 9001:2008, Certificate of Conformity to Turkish Standards/TSE 5808
PRODUCT DESCRIPTION: Water-based, matte, opaque, dirt-repellent, erasable.
FIELD OF APPLICATION: Plaster, concrete, ethernit, gross concrete, concrete surfaces to use gas.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CHEMICAL COMPOSITION: Vinyl acrylic copolymer based
SOLID CONTENT (BY WEIGHT): 55-65%
DENSITY: 1.40 to 1.60
VISCOSITY (KU/25°C): 120-140
BRIGHTNESS AT 60°(GLOSS): 5-10
THINNER: Water
APPLICATION MEANS: Brush, roller, spray gun
DRYING : 20°C (relative humidity 50%) 1-3 hours
THINNING: 20-25%
COVERAGE : 13-15 m²/l (Single Layer)
PREPARATION BEFORE APPLICATION : Any loose on the ground, oil ruffled, dusty or chalky, and to prevent the adhesion of paint always cleaning and priming surfaces should be performed.
PRIMER: Apply one coat primer Safizolan or Safİpek.
APPLICATION: Thoroughly stir and at the rate indicated in the box before applying paint thinned right. Expect the application at least 3 hours between coats, two coats should be applied.

MATTERS TO BE CONSIDERED IN PRACTICE

• Sub-surface preparations should be done properly.
• Before use, stir in the packaging of paint.
• Right Amount thinned.
• +5°C to +35°C the standing under media shall not be applied.
• Waiting time between coats should be followed.

STORAGE

Off, protected venues should be kept in original container protected from direct sunlight and frost. (+5/+30°C) Storage life 1 year in original packaging.

SAFETY WARNINGS

• S 2 Keep out of reach of children.
• Q 7 Protect Container tightly closed mouth.
• S 26 contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.

AMBALAJ MİKTARI

safplast