SAFARİ SAFSEN

SAFARİ SAFSEN

ÜRÜN BİLGİLERİ

ÜRÜN KODU: 403
AMBALAJ TİPİ: 0.25 lt, 0.75 lt, 2.5 lt, 15 lt
RENKLERİ: Safari Boya sentetik renk kartelası
BELGELER: Kalite Yönetim Sistem Belgesi/ISO 9001:2008, Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi/TS 39
ÜRÜN TANIMI: Solvent bazlı, parlak görünümlü, kurşunsuz sentetik boya
UYGULAMA ALANI: Ahşap, beton ve metal yüzeylerde kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KİMYASAL YAPISI: Alkid reçine esaslı
KATI MADDE (AĞIRLIKÇA): % 45-55
YOĞUNLUK: 1,05-1,15
VİSKOZİTE (KU/25°C): 95-120
PARLAKLIK 60°(Gloss): 80<
İNCELTİCİ: Sentetik tiner, terebentin
UYGULAMA ARAÇLARI: Rulo, fırça, boya tabancası
KURUMA ZAMANI: 20°C’ de (%50 bağıl nemli ortamda) dokunma kuruma süresi: 2-3 saat, toz tutmama süresi: 5-6 saat, sertleşme kuruma süresi: 18-22 saat
İNCELTME ORANI: % 8-10
SARFİYAT: 15-20 m²/lt
UYGULAMA ÖNCESİ HAZIRLIK: Zeminde bulunan her türlü gevşek, yağlı kabarmış, tozlu kireçli ve boyanın yapışmasını engelleyecek yüzeyler temizlemeli ve mutlaka astarlama yapılmalıdır.
ASTARLAMA: Safari sentetik astar tek kat olarak uygulanır.
UYGULAMA : Boya uygulanmadan önce kutusu içinde iyice Kkarıştırılmalı ve belirtilen oranda doğru inceltilmelidir. İki kat olarak uygulama yapılması tavsiye edilir. Katlar arası 24 saat beklenmelidir.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

• Alt yüzey hazırlıkları gerektiği gibi yapılmalıdır.
• Kullanmadan önce boya ambalajı içinde iyi karıştırılmalıdır.
• Doğru miktarda inceltilmelidir.
• +5°C’nin altında +35°C’nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
• Katlar arasında bekleme sürelerine uyulmalıdır.
• Islak yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.

DEPOLAMA

Kapalı, korunmalı mekânlarda orijinal ambalajında direkt güneş ışığı ve donmaktan korunarak saklanmalıdır. (+5/+30 °C’ de) depolama ömrü orijinal ambalajında 1 yıldır.

GÜVENLİK UYARILARI

• S 2 çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.
• S 7 ağzı sıkı kapalı kapta koruyunuz.
• S 26 göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz.

SAFSEN SYNTHETIC GLOSSY PAINT

PRODUCT INFORMATION

PRODUCT CODE: 403
TYPE OF PACKING: 0.25 lt, 0.75 lt, 2.5 lt, 15 lt
COLORS: Safari Paint synthetic color chart
DOCUMENTATION: Quality Management System Certification/ISO 9001:2008, Certificate of Conformity to Turkish Standards/TS 39
PRODUCT DESCRIPTION: Solvent glossy, lead-free, synthetic dye
FIELD OF APPLICATION: Wood, concrete and metal surfaces.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CHEMICAL COMPOSITION: Alkyd resin
SOLID CONTENT (BY WEIGHT): 45-55%
DENSITY: 1.05 to 1.15
VISCOSITY (KU/25°C): 95-120
BRIGHTNESS AT 60°(GLOSS): 80 <
THINNER: Synthetic thinner, turpentine
APPLICATION TOOLS: Roll, brush, spray gun
DRYING: 20°C (50% relative humidity) touch dry time: 2-3 hours, dust time: 5-6 hours, curing drying time: 18-22 Hours
THINNING: 8-10%
COVERAGE : 15-20 m²/lt
PREPARATION BEFORE APPLICATION: Any loose on the ground, oil ruffled, dusty or chalky, and to prevent the adhesion of paint always cleaning and priming surfaces should be performed.
PRIMING: Safari synthetic primer shall be applied as a single floor.
APPLICATION: Thoroughly stir and at the rate indicated in the box before applying paint thinned right. Two the application layer is recommended. Wait 24 hours between coats.

MATTERS TO BE CONSIDERED IN PRACTICE

• Sub-surface preparations should be done properly.
• Before use, stir in the packaging of paint.
• Right amount thinned.
• +5°C to +35°C the standing under media shall not be applied.
• Waiting time between coats should be followed.
• Do not apply wet surfaces.

STORAGE

Off, protected venues should be kept in original container protected from direct sunlight and frost. (+5/+30°C) storage life 1 year in original packaging.

SAFETY WARNINGS

• S 2 keep out of reach of children.
• Q 7 protect container tightly closed mouth.
• S 26 contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.

AMBALAJ MİKTARI

skala