SAFARİ SAFSİLAN TEXTURE

SAFARİ SAFSİLAN TEXTURE

ÜRÜN BİLGİLERİ

ÜRÜN KODU: 306
AMBALAJ TİPİ: 25 kg
RENKLERİ: Safari Boya dış cephe renk kartelası
BELGELER: Kalite Yönetim Sistem Belgesi/ISO 9001:2008
ÜRÜN TANIMI: Su bazlı, silikon esaslı, mat görünümlü, dış cephe kaplaması
ÖZELLİKLERİ: Güneş ışınlarına, sürtünme ve darbelere karşı dayanıklı, desenli, sıva çatlaklarını örter
UYGULAMA ALANI: Beton, gaz beton, sıva, brüt beton ve ethernit yüzeylerde kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KİMYASAL YAPISI: Stiren akrilik kopolimer esaslı
KATI MADDE (AĞIRLIKÇA): % 75-80
YOĞUNLUK: 1,80-2,20
VİSKOZİTE (KU/25°C): 140 <
PARLAKLIK 60°(Gloss): 1-5
İNCELTİCİ: Su
UYGULAMA ARAÇLARI: Delikli rulo
KURUMA ZAMANI: 20°C’ de (%50 bağıl nemli ortamda) 1-3 saat
İNCELTME ORANI: Direkt Uygulama Yapılır.
SARFİYAT: 1,00-1,80 m²/kg (desene göre değişkenlik gösterir)
UYGULAMA ÖNCESİ HAZIRLIK: Zeminde bulunan her türlü gevşek, yağlı kabarmış, tozlu kireçli ve boyanın yapışmasını engelleyecek yüzeyler temizlemeli ve mutlaka astarlama yapılmalıdır.
ASTARLAMA: SafSilan astar tek kat olarak uygulanır.
UYGULAMA : Boya uygulanmadan önce kutusu içinde iyice karıştırılmalı ve belirtilen oranda doğru inceltilmelidir. Tek kat olarak uygulama yapılır.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

• Alt yüzey hazırlıkları gerektiği gibi yapılmalıdır.
• Kullanmadan önce boya ambalajı içinde iyi karıştırılmalıdır.
• Doğru miktarda inceltilmelidir.
•+5°C’nin altında +35°C’nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
• Katlar arasında bekleme sürelerine uyulmalıdır.
• Islak yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.

DEPOLAMA

Kapalı, korunmalı mekânlarda orijinal ambalajında direkt güneş ışığı ve donmaktan korunarak saklanmalıdır. (+5/+30°C’ de) depolama ömrü orijinal ambalajında 1 yıldır.

GÜVENLİK UYARILARI

• S 2 çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.
• S 7 ağzı sıkı kapalı kapta koruyunuz.
• S 26 göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz.

SAFSİLAN TEXTURE EXTERIOR PAINT

PRODUCT INFORMATION

PRODUCT CODE: 306
TYPE OF PACKING: 25 kg
COLORS: Safari Exterior paint color chart
DOCUMENTATION: Quality Management System Certification/ISO 9001:2008
PRODUCT DESCRIPTION: Water based, silicone based, matt, siding
FEATURES: Solar radiation, friction and shock resistant, textured, plaster cracks orter
FIELD OF APPLICATION: Concrete, aerated concrete, plaster, concrete and ethernit surfaces.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CHEMICAL COMPOSITION: Styrene acrylic copolymer based
SOLID CONTENT (BY WEIGHT): 75-80%
DENSITY: 1.80 to 2.20
VISCOSITY (KU/25°C): 140 <
BRIGHTNESS AT 60°(GLOSS): 1-5
THINNER: Water
APPLICATION TOOLS: Perforated Roll
DRYING: 20°C (relative humidity 50%) 1-3 hours
THINNING: Direct application is made.
COVERAGE : 1.00 to 1.80 m²/kg (varies according to the pattern)
PREPARATION BEFORE APPLICATION: Any loose on the ground, oil ruffled, dusty or chalky, and to prevent the adhesion of paint always cleaning and priming surfaces should be performed.
PRIMER: Apply one coat primer SafSilan.
APPLICATION: Thoroughly stir and at the rate indicated in the box before applying paint thinned right. It is applied in a single layer.

MATTERS TO BE CONSIDERED IN PRACTICE

• Sub-surface preparations should be done properly.
• Before use, stir in the packaging of paint.
• Right amount thinned.
• +5°C to +35°C the standing under media shall not be applied.
• Waiting time between coats should be followed.
• Do not apply wet surfaces.

STORAGE

Off, protected venues should be kept in original container protected from direct sunlight and frost. (+5/+30°C) storage life 1 year in original packaging.

SAFETY WARNINGS

• S 2 keep out of reach of children.
• Q 7 protect container tightly closed mouth.
• S 26 contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.

AMBALAJ MİKTARI

safsilann