SAFARİ SAFTAVAN

SAFARİ SAFTAVAN

saftavan1

ÜRÜN BİLGİLERİ

ÜRÜN KODU: 104
AMBALAJ TİPİ: 3.5 kg, 10 kg, 17.5 kg, 20 kg, 25 kg
RENKLERİ: Beyaz
BELGELER: Kalite Yönetim Sistem Belgesi/ISO 9001:2008
ÜRÜN TANIMI: Su bazlı, mat görünümlü
UYGULAMA ALANI: Beton, gaz beton, brüt beton, ethernit yüzeylerinde kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KİMYASAL YAPISI: Vinil akrilik kopolimer esaslı
KATI MADDE (AĞIRLIKÇA): %65-75
YOĞUNLUK: 1,40-160
VİSKOZİTE (KU/25°C): 120-140
PARLAKLIK 60°(Gloss): 5-10
İNCELTİCİ: Su
UYGULAMA ARAÇLARI: Fırça, rulo, boya tabancası
KURUMA ZAMANI: 20°C’ de (%50 bağıl nemli ortamda) 1-3 saat
İNCELTME ORANI: %15-20
SARFİYAT: 5-7 m²/kg (tek kat)
UYGULAMA ÖNCESİ HAZIRLIK: Zeminde bulunan her türlü gevşek, yağlı kabarmış, tozlu kireçli ve boyanın yapışmasını engelleyecek yüzeyler temizlemeli ve mutlaka astarlama yapılmalıdır.
ASTARLAMA: Safİzolan veya Safİpek astar tek kat olarak uygulanır.
UYGULAMA : Boya uygulanmadan önce kutusu içinde iyice karıştırılmalı ve belirtilen oranda doğru inceltilmelidir. Uygulama katları arasında 2-3 saat beklenmeli, 2 kat olarak uygulanmalıdır.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

• Alt yüzey hazırlıkları gerektiği gibi yapılmalıdır.
• Kullanmadan önce boya ambalajı içinde iyi karıştırılmalıdır.
• Doğru miktarda inceltilmelidir.
• +5°C’nin altında +35°C’nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır. Katlar arasında bekleme sürelerine uyulmalıdır.

DEPOLAMA

Kapalı, korunmalı mekânlarda orijinal ambalajında direkt güneş ışığı ve donmaktan korunarak saklanmalıdır. (+5/+30°C’ de) depolama ömrü orijinal ambalajında 1 yıldır.

GÜVENLİK UYARILARI

• S 2 çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.
• S 7 ağzı sıkı kapalı kapta koruyunuz.
• S 26 göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz.

SAFTAVAN CEILING PAINT

saftavan1

PRODUCT INFORMATION

RODUCT CODE: 104
TYPE OF PACKING: 3.5 kg, 10 kg, 17.5 kg, 20 kg, 25 kg
COLORS: White
DOCUMENTATION: Quality Management System Certification/ISO 9001:2008
PRODUCT DESCRIPTION: Water-based, matt
FIELD OF APPLICATION: Concrete, aerated concrete, concrete, surfaces ethernit use.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CHEMICAL COMPOSITION: Vinyl acrylic copolymer based
SOLID CONTENT (BY WEIGHT): 65-75%
DENSITY: 1.40 to 160
VISCOSITY (KU/25°C): 120-140
Brightness at 60°(Gloss): 5-10
THINNER: Water
APPLICATION MEANS: Brush, roller, spray gun
DRYING: 20°C (relative humidity 50%) 1-3 hours
THINNING: 15-20%
COVERAGE : 5-7 m²/kg (Single Layer)
PREPARATION BEFORE APPLICATION: Any loose on the ground, oil ruffled, dusty or chalky, and to prevent the adhesion of paint always cleaning and priming surfaces should be performed.
PRIMER: Apply one coat primer Safİzolan or Safİpek.
APPLICATION: Thoroughly stir and at the rate indicated in the box before applying paint thinned right. Expect 2-3 hours between coats of application, applied to the second floor.

MATTERS TO BE CONSIDERED IN PRACTICE

• Sub-surface preparations should be done properly.
• Before use, stir in the packaging of paint.
• Right amount thinned.
• +5°C to +35°C the standing under media shall not be applied.
• Waiting time between coats should be followed.
• Do not apply wet surfaces.

STORAGE

Off, protected venues should be kept in original container protected from direct sunlight and frost. (+5/+30°C) Storage life 1 year in original packaging.

SAFETY WARNINGS

• S 2 keep out of reach of children.
• Q 7 protect container tightly closed mouth.
• S 26 contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.

AMBALAJ MİKTARI

safplast