SAFARİ SENTETİK ASTAR

SAFARİ SENTETİK ASTAR

ÜRÜN BİLGİLERİ

ÜRÜN KODU: 601
AMBALAJ TİPİ: 0.75 lt, 2.5 lt, 15 lt
RENKLERİ: Beyaz
BELGELER: Kalite Yönetim Sistem Belgesi/ISO 9001:2008
ÜRÜN TANIMI: Solvent bazlı, mat görünümlü astar boya
ÖZELLİKLERİ: Çatlak ve poroz doldurucu astar
UYGULAMA ALANI: Ahşap ve beton yüzeylerde kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KİMYASAL YAPISI: Alkid reçine esaslı
KATI MADDE (AĞIRLIKÇA): % 65-75
YOĞUNLUK: 1,20-1,40
VİSKOZİTE (KU/25°C): 120-140
PARLAKLIK 60°(Gloss): 5-10
İNCELTİCİ: Sentetik tiner, terebentin
UYGULAMA ARAÇLARI: Fırça, rulo, boya tabancası
KURUMA ZAMANI: 20°C’ de (%50 Bağıl Nemli Ortamda) Dokunma Kuruma Süresi: 2-3 Saat, Toz Tutmama Süresi: 5-6 Saat, Sert Kuruma Süresi: 12-15 Saat
İNCELTME ORANI: % 10-15
SARFİYAT: 12-15 m²/lt
UYGULAMA ÖNCESİ HAZIRLIK: Zeminde bulunan her türlü gevşek, yağlı Kabarmış, tozlu kireçli ve boyanın yapışmasını engelleyecek yüzeyler temizlemelidir.
ASTARLAMA: —
UYGULAMA : Boya uygulanmadan önce kutusu içinde iyice karıştırılmalı ve belirtilen oranda doğru inceltilmelidir. Tek kat olarak uygulama yapılır.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

• Alt yüzey hazırlıkları gerektiği gibi yapılmalıdır.
• Kullanmadan önce boya ambalajı içinde iyi karıştırılmalıdır.
• Alevden uzak tutulmalıdır.
•+5°C’nin altında +35°C’nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.

DEPOLAMA

Kapalı, korunmalı mekânlarda orijinal ambalajında direkt güneş ışığı ve donmaktan korunarak saklanmalıdır. (+5/+30 °C’ de) depolama ömrü orijinal ambalajında 1 yıldır.

GÜVENLİK UYARILARI

• S 2 çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.
• S 7 ağzı sıkı kapalı kapta koruyunuz.
• S 26 göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz.

SYNTHETIC PRIMER

PRODUCT INFORMATION

PRODUCT CODE: 601
TYPE OF PACKING: 0.75 lt, 2.5 lt, 15 lt
COLORS: White
DOCUMENTATION: Quality Management System Certification/ISO 9001:2008
PRODUCT DESCRIPTION: Solvent-based, matte primer
FEATURES: Cracks and porous primer filler
FIELD OF APPLICATION: Wood and concrete surfaces.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CHEMICAL COMPOSITION: Alkyd resin
SOLID CONTENT (BY WEIGHT): 65-75%
DENSITY: 1.20 to 1.40
VISCOSITY (KU/25°C): 120-140
BRIGHTNESS AT 60°(GLOSS): 5-10
THINNER: Synthetic thinner, turpentine
APPLICATION MEANS: Brush, roller, spray gun
DRYING : 20°c (50% relative humidity) touch dry time: 2-3 hours, dust time: 5-6 hours, hard dry time: 12-15 hours
THINNING: 10-15%
COVERAGE: 12-15 m²/lt
PREPARATION BEFORE APPLICATION: Any loose on the ground, oil ruffled, dusty or chalky, and to prevent the adhesion of paint surfaces should be clear.
PRIMING: —
APPLICATION: Thoroughly stir in the box before applying paint and thinned at the rate indicated the correct. It is applied in a single layer.

MATTERS TO BE CONSIDERED IN PRACTICE

• Sub-surface preparations should be done properly.
• Before use, stir in the packaging of paint.
• Keep away from fire.
• +5°C to +35°C. The standing under media shall not be applied.

STORAGE

Off, protected venues should be kept in original container protected from direct sunlight and frost. (+5/+30°C) Storage life 1 year in original packaging.

SAFETY WARNINGS

• S 2 keep out of reach of children.
• Q 7 protect container tightly closed mouth.
• S 26 contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.

AMBALAJ MİKTARI

skala