SAFARİ SOĞUK YOL ÇİZGİ BOYASI

SAFARİ SOĞUK YOL ÇİZGİ BOYASI

ÜRÜN BİLGİLERİ

ÜRÜN KODU: 701
AMBALAJ TİPİ: 20–25 kg
RENKLERİ: Beyaz, sarı, siyah, kırmızı
BELGELER: Kalite Yönetim Sistem Belgesi/ISO 9001:2008, Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi/TS EN 1871
ÜRÜN TANIMI: Solvent bazlı, mat görünümlü, çabuk kuruyan, uv dayanımı yüksek, darbelere dirençli yol çizgi boyası
UYGULAMA ALANI: Asfalt ve beton yüzeylerde kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KİMYASAL YAPISI: Alkid reçine-klor kauçuk esaslı
KATI MADDE (AĞIRLIKÇA): % 65-75
YOĞUNLUK: 1,30-1,40
VİSKOZİTE (KU/25°C): 95-120
PARLAKLIK 60°(Gloss): 5-10
İNCELTİCİ: Selülozik tiner
UYGULAMA ARAÇLARI: Fırça, rulo, boya tabancası, yol çizgi uygulama makinesi
KURUMA ZAMANI: 20°C’ de (%50 bağıl nemli ortamda) dokunma kuruma süresi: 15-30 dakika, sert kuruma süresi: 4 saat
İNCELTME ORANI: % 5-10
SARFİYAT: 600-900 gr/m² (625±25 mikron kuru film kalınlığı)
UYGULAMA ÖNCESİ HAZIRLIK: Zeminde bulunan her türlü gevşek, yağlı kabarmış, tozlu kireçli ve boyanın yapışmasını engelleyecek yüzeyler temizlemelidir.
ASTARLAMA: —
UYGULAMA : Boya uygulanmadan önce kutusu içinde iyice karıştırılmalı ve belirtilen oranda doğru inceltilmelidir.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

• Alt yüzey hazırlıkları gerektiği gibi yapılmalıdır.
• Kullanmadan önce boya ambalajı içinde iyi karıştırılmalıdır.
• Alevden uzak tutulmalıdır.
• +5 °C’nin altında +35 °C’nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.

DEPOLAMA

Kapalı, korunmalı mekânlarda orijinal ambalajında direkt güneş ışığı ve donmaktan korunarak saklanmalıdır. (+5/+30°C’de) depolama ömrü orijinal ambalajında 1 yıldır.

GÜVENLİK UYARILARI

• S 2 çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.
• S 7 ağzı sıkı kapalı kapta koruyunuz.
• S 26 göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz.

SAFARI ROAD MARKING PAINT

PRODUCT INFORMATION

PRODUCT CODE: 701
TYPE OF PACKING: 20-25 kg
COLORS: White, yellow, black, red
DOCUMENTATION: Quality Management System Certification/ISO 9001:2008, Certificate of Conformity to Turkish Standards/TS EN 1871
PRODUCT DESCRIPTION: Solvent-based, matte-looking, quick-drying, UV resistance, high impact resistant road marking paint
FIELD OF APPLICATION: Asphalt and concrete surfaces.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CHEMICAL COMPOSITION: Chlorinated rubber-based alkyd resin
SOLID CONTENT (BY WEIGHT): 65-75%
DENSITY : 1.30 to 1.40
VISCOSITY (KU/25°C): 95-120
BRIGHTNESS AT 60°(GLOSS): 5-10
THINNER: Thinner cellulose
APPLICATION MEANS: Brush, roller, spray gun, road marking machine application
DRYING : 20°C (50% relative humidity) touch dry time: 15-30 minutes, hard dry time: 4 hours
THINNING: 5-10%
COVERAGE : 600-900 g/m² (625 ± 25 micron dry film thickness)
PREPARATION BEFORE APPLICATION : Any loose on the ground, oil ruffled, dusty or chalky, and to prevent the adhesion of paint surfaces should be clear.
PRIMING: —
APPLICATION: Thoroughly stir in the box before applying paint and thinned at the rate indicated the correct

MATTERS TO BE CONSIDERED IN PRACTICE

• Sub-Surface preparations should be done properly.
• Before use, stir in the packaging of paint.
• Keep away from fire.
• +5°C to +35°C. The standing under media shall not be applied.

STORAGE

Off, protected venues should be kept in original container protected from direct sunlight and frost. (+5/+30 C) Storage life 1 year in original packaging.

SAFETY WARNINGS

• S 2 keep out of reach of children.
• Q 7 protect container tightly closed mouth.
• S 26 contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.

AMBALAJ MİKTARI

boya