SAFARİ USTAM PLASTİK

SAFARİ USTAM PLASTİK

ÜRÜN BİLGİLERİ

ÜRÜN KODU: 201
AMBALAJ TİPİ: 3.5 kg, 10 kg, 20 kg
RENKLERİ: Safari boya iç cephe renk kartelası
BELGELER: Kalite Yönetim Sistem Belgesi/ISO 9001:2008
ÜRÜN TANIMI: Su bazlı, akrilik esaslı, mat görünümlü
UYGULAMA ALANI: Beton, alçıpan, gaz beton, sıva ve ethernit yüzeylerde kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

KİMYASAL YAPISI: Vinil akrilik kopolimer esaslı
KATI MADDE (AĞIRLIKÇA): % 65-70
YOĞUNLUK: 1,40-160
VİSKOZİTE (KU/25°C): 120-140
PARLAKLIK 60°(Gloss): 5-10
İNCELTİCİ: Su
UYGULAMA ARAÇLARI: Rulo, fırça, boya tabancası
KURUMA ZAMANI: 20°C’ de (%50 bağıl nemli ortamda) 1-3 saat
İNCELTME ORANI: %20-25
SARFİYAT: 300-350 m²/gr
UYGULAMA ÖNCESİ HAZIRLIK: Zeminde bulunan her türlü gevşek, yağlı kabarmış, tozlu kireçli ve boyanın yapışmasını engelleyecek yüzeyler temizlemeli ve mutlaka astarlama yapılmalıdır.
ASTARLAMA: Safİzolan astar tek kat olarak uygulanır.
UYGULAMA : Boya uygulanmadan önce kutusu içinde iyice karıştırılmalı ve belirtilen oranda doğru inceltilmelidir. İki kat olarak uygulama yapılması tavsiye edilir. Katlar arası 3-5 saat beklenmelidir.

UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

• Alt yüzey hazırlıkları gerektiği gibi yapılmalıdır.
• Kullanmadan önce boya ambalajı içinde iyi karıştırılmalıdır.
• Doğru miktarda inceltilmelidir.
• +5°C’nin altında +35°C’nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
• Katlar arasında bekleme sürelerine uyulmalıdır.

DEPOLAMA

Kapalı, korunmalı mekânlarda orijinal ambalajında direkt güneş işığı ve donmaktan korunarak saklanmalıdır. (+5/+30 °C’ de) depolama ömrü orijinal ambalajında 1 yıldır.

GÜVENLİK UYARILARI

• S 2 çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.
• S 7 ağzı sıkı kapalı kapta koruyunuz.
• S 26 göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz.

USTAM PLASTIC INTERIOR PAINT

PRODUCT INFORMATION

PRODUCT CODE: 201
TYPE OF PACKING: 3.5 kg, 10 kg, 20 kg
COLORS: Safari Interior paint colour chart
DOCUMENTATION: Quality Management System Certification/ISO 9001:2008
PRODUCT DESCRIPTION: Water-based, acrylic, matte
FIELD OF APPLICATION: Concrete, drywall, gas concrete, plaster and ethernit surfaces.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CHEMICAL COMPOSITION: Vinyl acrylic copolymer based
SOLID CONTENT (BY WEIGHT): 65-70%
DENSITY: 1.40 to 160
VISCOSITY (KU/25°C): 120-140
BRIGHTNESS AT 60°(GLOSS): 5-10
THINNER: Water
APPLICATION TOOLS: Roll, brush, spray gun
DRYING: 20°C (relative humidity 50%) 1-3 hours
THINNING: 20-25%
COVERAGE : 300-350 m²/g
PREPARATION BEFORE APPLICATION: Any loose on the ground, oil ruffled, dusty or chalky, and to prevent the adhesion of paint always cleaning and priming surfaces should be performed.
PRIMER: Apply one coat primer Safİzolan.
APPLICATION: Thoroughly stir and at the rate indicated in the box before applying paint thinned right. Two the application layer is recommended. Wait for 3-5 hours between coats.

MATTERS TO BE CONSIDERED IN PRACTICE

• Sub-surface preparations should be done properly.
• Before use, stir in the packaging of paint.
• Keep away from fire.
• +5°C to +35°C. The standing under media shall not be applied.
• Waiting time between coats should be followed.

STORAGE

Off, protected venues should be kept in original container protected from direct sunlight and frost. (+5/+30°C) Storage life 1 year in original packaging.

SAFETY WARNINGS

• S 2 keep out of reach of children.
• Q 7 protect container tightly closed mouth.
• S 26 contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.

AMBALAJ MİKTARI

USTAM